http://www.promar-bep.pl/audyty-wewnetrzne,19,pl.html

audyt księgowy

Przepisy fiskalne zmieniają się często i księgowość w małych firmach nie zawsze może nadążyć za zmianami. Pomyłki w zapisach księgowych są kosztowne i mogą narazić firmę na kontrolę skarbową. Aby mieć pewność do stanu dokumentacji warto zlecić firmie zewnętrznej cykliczne sprawdzenie poprawności działań. Audyt księgowy rozpocznie się od sprawdzenia dokumentów księgowych. Firma dokona również oceny istniejących procedur i obiegu dokumentów. Takie działanie pozwoli na usunięcie złych praktyk występujących w dziale firmowym. Po zebraniu danych nastąpi analiza i sporządzony zostanie raport końcowy. Taki dokument kończący audyt księgowy będzie poradnikiem dla kadry zarządzającej. Pozwoli na stworzenie listy działań, jakie należy wprowadzić w najbliższym czasie. Przy dodatkowych usługach można również pozyskać wiedzę o lepszej polityce księgowej tak, aby minimalizować obciążenia fiskalne i skarbowe.

Nazwa: BIURO AUDYTU I RACHUNKOWOŚCI "PROMAR" Sp. z o.o.

Adres: Władysława IV 43 81-395 Gdynia

Adres www: http://www.promar-bep.pl/audyty-wewnetrzne,19,pl.html

Dodane: 2018-05-15

Kategoria: Spółki